Eigen Risico Zorgverzekering

Een eigen risico betekent dat uw zorgkosten pas vergoed wordt als de totale zorgkosten hoger zijn dan het bedrag van het eigen risico. De zorgkosten tot het bedrag van het eigen risico moet u dus eerst zelf betalen. De zorgverzekering heeft een verplicht eigen risico en een vrijwillig extra eigen risico.

Verplicht eigen risico Zorgverzekering

Iedereen (boven de 18 jaar) heeft een verplicht eigen risico op de zorgverzekering. In 2014 is het bedrag van het verplichte eigen risico € 360,-.

Vrijwillig eigen risico zorgverzekering

Naast dit verplichte eigen risico voor iedereen die ouder is dan  18 jaar kunt u vrijwillig kiezen voor een vrijwillig extra eigen risico. De hoogte van dit vrijwillige extra eigen risico kunt u dus zelf bepalen. Als u kiest voor een hoger eigen risico dient u dus meer zorgkosten zelf te betalen, maar wordt de premie voor uw zorgverzekering ook lager.

Eigen risico Zorgverzekering niet van toepassing

De zorgkosten tot het eigen risico moet u dus eerst zelf betalen. Een aantal kosten vallen echter niet onder dit eigen risico. Deze hoeft u dus niet eerst zelf te betalen. De zorgkosten die niet onder het eigen risico vallen zijn :

 • Jongeren tot 18 jaar
 • Kosten van de huisarts (medicijnen en bloedonderzoek vallen wel onder eigen risico)
 • Door de verzekeraar aangewezen programma's voor preventieve zorg
 • Verloskundige zorg en kraamzorg (kraamzorg, voorgeschreven echografie, opname ziekenhuis, verloskundige hulp)
 • Nationale Bevolkingsonderzoeken
 • De griepprik
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg vanuit aanvullende pakketten
 • Zorg vanuit Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • Nacontrole van de donor na orgaandonatie

Historisch ontwikkeling eigen risico Zorgverzekeringen

De hoogte van het verplichte eigen risico voor de basisverzekering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

 • 2005 : No claim regeling (geld terug) € 255,-
 • 2006 : No claim regeling (geld terug) € 255,-
 • 2007 : No claim regeling (geld terug) € 255,-
 • 2008 : € 150,-
 • 2009 : € 155,-
 • 2010 : € 165,-
 • 2011 : € 170,-
 • 2012 : € 220,-
 • 2013 : € 350,-
 • 2014 : € 360,-
 • 2015 : € 375,-
 • 2016 : € 385,-